Dnevni arhivi

NAPUTAK ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA

NAPUTAK ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA   Završni rad je učenikova samostalna stručna obrada izabrane teme. Izradbom i obranom završnog rada učenik:  pokazuje stupanj usvojenosti teorijskog i praktičnog znanja i sposobnost služenja stručnom literaturom i elektroničkim izvorima podataka,  dokazuje stupanj stečenih kompetencija i ishoda obrazovanja u obrazovnom …

Pročitajte više