Aktualno
Naslovnica / Prijavi nasilje

Prijavi nasilje

 

Prijavi nasilje

Institucije kojima se može prijaviti nasilje:

Škola

Policija: 122

Centar za socijalni rad Livno: 034/202 – 340

Dom zdravlja Livno: 034/202 – 084

Hitna pomoć: 034/200 – 546

Centar za mentalno zdravlje: 034/203 – 103

SOS telefon za pomoć žrtvama nasilja: 1265

Udruženje građanki “Grahovo”: 034/850 – 097